در همسان سازی ۴۰ درصدی حقوق حداکثر 18 میلیون تا 18 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد

تبلیغات بنری

بر این اساس مستمری بگیران سال های 1401 و 1402 که در موسسات مختلف از پاداش ویژه، خصوصی یا رتبه ای بهره مند می شدند و این افزایش در میانگین مستمری آنها موثر بود، البته حقوق بازنشستگی آنها در حال حاضر بیشتر از مستمری های سال های گذشته است به علاوه. 40 درصد نسبی بیشتر است و در سال اول لحاظ نمی شود.

در نمونه بازنشستگان شماره 1402 با گروه 16 و مدیریت، مجموع فعلی کمتر از 20 میلیون نیست.

40 درصد حقوق حداکثر 18 تا 18.5 میلیون خواهد بود

بازنشسته سال 400 و قبل از آن که در سال 99 مشمول معادله شده است حداکثر جریمه وی 15.5 میلیون و در صورت اجرای معادله 40 درصد حداکثر 18 تا 18.5 میلیون خواهد بود.
بنابراین در قالب مثال فوق، بازنشستگان سالهای 1401 و 1402 از گروه 16 یا طبقه 12 که جریمه فعلی آنها بیش از مبلغ 18 یا 18.5 باشد مشمول تعدیل متناسب در سال اول نمی باشند و در سالهای بعد، در صورت وجود شرایط، از تعدیل بهره مند خواهند شد.
این اتفاقی است که برای بازنشستگان جدید در سال های 1385 تا 1388 رخ داد، زیرا میانگین دو سال آخر خدمت آنها در سال بازنشستگی بالاتر از حقوق بازنشستگان مشمول تناسب بر اساس تغییر امتیاز ماده 109 بوده است. و 110. از قانون مدنی.

بدیهی است در صورتی که حقوق بازنشسته جدید کمتر از مزایا یا روش جدید همسان سازی باشد مشمول تعدیل خواهد بود.

تبلیغات بنری

sadonline به نقل از سارین

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *